Skip Navigation LinksHome
RSS  
Home

Een mens ademt ongeveer een kilogram CO2 uit per dag.
Een volwassen boom kan grofweg 11 kilogram koolstof dioxide per jaar verwijderen uit de atmosfeer.
Computer in "Power down" mode zetten bespaart 136 kg CO2 en staat gelijk met het planten van 6 bomen.
Na ongeveer 6 keer tanken heeft een normale personenauto 1000 kg CO2 geproduceerd.
De 20e eeuw was de warmste eeuw van de laatste 1000 jaar, en de jaren negentig waren de warmste tien jaar van die eeuw.
Broeikasgassen accumuleren in de atmosfeer omdat hun molekulen een levensduur van tientallen of zelfs honderden jaren hebben.
Venus, onze buurplaneet, heeft een atmosfeer die voor 98 % bestaat uit CO2. Ten gevolge van het extreme broeikaseffect is het daar 430 graden Celsius. Op aarde zou zich een soortgelijke situatie voordoen als alle koolstof uit stenen en vegetatie als CO2 vrij zou worden gemaakt.
Efficienter met energie omgaan is de snelste, goedkoopste en meest zekere manier om broeikasgas emissie te reduceren.
Een gemiddelde auto produceert meer dan zijn eigen gewicht in CO2 elk jaar.
Zonder het natuurlijke broeikaseffect op de aarde zou de temperatuur op aarde - 18 graad Celsius bedragen.
Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de emissie van meer dan 38.000.000.000 ton CO2 per jaar.
Zware regen- en sneeuwval zullen volgens de voorspellingen toenemen in frequentie en intensiteit.
Als het ijs op Groenland smelt, kan de zeespiegel met 6 tot 7 meter stijgen.
Verwacht wordt dat de permafrost grens enkele honderden kilometers naar het noorden zal verschuiven.
Elke liter brandstof in een auto produceert bijna 2,5 kg CO2, evenals een heleboel andere schadelijke stoffen.


Nieuws
 
Oorzaak meer ijs op Antarctica - 05-03-13
Onderzoekers van het KNMI hebben ontdekt waarom de klimaatopwarming op de zuidpool tot de versnelde groei van zee-ijs leidt. >lees verder

Antarctica smelt sneller - 24-12-12
De West-Antarctische ijskap vertoont een bijna twee keer zo snelle opwarming dan eerder gedacht. >lees verder

IJskappen smelten drie keer zo hard - 29-11-12
De ijskappen in Groenland en Antarctica smelten drie keer zo snel als in de jaren 90. >lees verder

Record uitstoot CO2 - 21-11-12
De belangrijkste broeikasgassen die zorgen voor de opwarming van onze planeet hebben i >lees verder

Emissie CO2

Stralingshuishouding
Volume berekening van een ton CO2
Een ton = 1000 kg
Een kubieke meter = 1000 liter
Een mol CO2 = 44.0 g     (CO2 = 12.0 g + 32.0 g = 44.0 g)
Een ton bevat 22730 mol CO2    (1,000,000 g / 44.0 g / mole)
Een mol is 24.47 L     (Wet van Boyle bij 250C en 1 atmosfeer druk)
Volume van een ton CO2 = 22730 mol 24.47 L / mole = 556200L = 556.2m3

Een ton CO2 heeft een volume van 556.2m3.

Copyright (c) 2009 - 2012 Opwarming van de aarde.nl Sitemap info@opwarmingaarde.nl